Tervetuloa Seutulan Suuralueen kotisivuille

YIT Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskus, Vantaa.

Toimijan nimi muuttuu jo kolmannen kerran, mutta hanke on edelleen ajankohtainen ja se tulee estää. Siihen tarvitaan avuksi asukkaita.

UUSI NIMI: Peab Industri Oy hakee lupaa toiminnan aloittamiselle Hanskalliolla osoitteessa Hanskalliontie. Työ alkaisi kaivosmaisella louhinnalla, joka kestää seuraavat 15 vuotta. Sen jälkeen suunnitelmissa on asfaltti- ja betonitehdas.

Tämä hanke vaikuttaa toteutuessaan merkittävästi jokaiseen alueemme asukkaaseen.
Merkittäviä haittoja mm.

 • Lisääntynyt liikenne Katriinantiellä nykyisen liikenteen lisäksi (nyt n. 1250 raskasta ajoneuvoa vrk).
 • Raskas liikenne lisääntyy jopa 50% nykyisestä heti alkuvaiheessa.
 • YIT:n oman selvityksen mukaan hankkeella voi olla negatiivia vaikutuksia asukkaiden kaivovesiin.
 • Meluhaitta tulee olemaan entistä pahempi.
 • Pölymittausten mukaisesti hanke aiheuttaa suurta pölyämistä lähialueille, Ilmapäästöjen selvitys
 • Kotiemme ja tonttiemme merkittävä arvon aleneminen.
 • Arvokas luonto tuhoutuu peruuttamattomasti, myös hankealueen ulkopuolella.

Lisätietoa: www.avi.fi/lupa-tietopalvelu , facebook: Vantaan Seutulan asukkaat –ryhmä

Jokaisen mielipide on tärkeä, ja siitä syystä pyydämme teitä olemaan yhteydessä suoraan Aluehallintovirastoon (AVI). Jättäkää muistutuksenne viimeistään 24.07.2020 mennessä!

Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

 • muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/10878/2020
 • kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jota muistutus koskee
 • yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
 • muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti

Muistutuksen voi jättää seuraavilla tavoilla viimeistään 24.7.2020 mennessä:

 • sähköisen asioinnin kautta: www.avi.fi/muistutus
 • sähköpostina: ymparistoluvat.etela@avi.fi
 • postitse: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 110, 00521 Helsinki.

Mielipiteen antaminen sähköpostilla helposti alla olevalla linkillä:

Palautteen voit lähettää tästä linkistä, joka vie valmiiseen sähköpostipohjaan, johon on helppo lisätä tarvittavat tiedot.

————————————————————————————————————————

Alla malli muistutuksesta:

ESIMERKKI MUISTUTUKSESTA:
Esa Esimerkki
Esimerkkitie 11
00110 Vantaa
esa.esimerkki@gmail.com
040-123 4567
– Asia: Muistutus Peab Industri Oy:n ympäristölupahakemukseen diaarinumero ESAVI/10878/2020
– Kiinteistön nimi: Kiinteistölä Kiinteistön nro. XX-XXX-X-XX. Kiinteistön numeron löytää:
https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/palvelut/selvita-kiinteistotunnus
– Vaatimukset: Vaadin, että lupaa ei myönnetä, koska: Tähän omat ajatuksesi ja oma selvityksesi miten asia sinua koskee, sekä perustelut vaatimuksellesi.

ESIMERKKI:
– Liikenteen määrä on jo nyt sietämätöntä. Merkittävä liikenteen määrän kasvu on asukkaiden terveydelle ja hyvinvoinnille peruuttamaton haitta.
– Pölyäminen lisääntyy, ja pilaa hengitysilman.
– Hulevedet aiheuttaa vesien pilaantumista, ja meidän kaivovesi menee pilalle.
– Louhinnan aiheuttama melutaso on liian korkea. Varsinkin, kun otetaan huomioon kaikki nykyinen toiminta samalla alueella.
Allekirjoitus: Esa Esimerkki.
Allekirjoitusta ei tarvitse, mikäli laittaa muistutuksen sähköisesti esim.
sähköpostilla.

———-

Seutulan lähiliikuntapaikan asukaskysely

Seutulan koulun pihan perusparannuksen yhteyteen on suunnitteilla lähiliikuntapaikka. Kerro mielipiteesi millaisia liikuntamahdollisuuksia sinä haluaisit lähiliikuntapaikalle.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/710466EE77B0975F


Königstedtin koulun remontti

Königstedtin koulun remontti jatkuu.

Koulun perinteinen, päivittäinen käyttö on kielletty remontin välisenä aikana. Alueen yhdistykset saavat tarvittaessa käydä koululla kopioimassa sunnuntaisin. Kopiointiin liittyvät tarkemmat ohjeet, Ismo Pohjantammi 050-561 3426 ja Jukka Vartiainen 050-368 2408.

Remontin aikana varatiloja voi tiedustella asukastiloista Kannu ja Rubiini.

Kanniston koulun asukastila Kannu: Kenraalintie 6 017300 Vantaa, puh. 050-302 6079 nuorisotalo.kannisto@vantaa.fi ma. to klo 13.30 – 20.30 pe. la klo 15.00 – 22.30

Asukastila Rubiini: Rubiinikehä 2 b 017300 Vantaa Elina Olki 045-168 9229 elina.olki@marjaverkko.fi Emma Tuomi 050-323 8742 emma.tuomi@marjaverkko.fi

Remonttiin liittyvissä asioissa voitte kysyä lisätietoa, Juha Saarinen 0400-870 564.

Ystävällisin terveisin Jukka Vartiainen Seutulan Kyläyhdistys ry.