Anna Luonnolle Tulevaisuus

Luonnonsuojelualueita sekä ekologisia käytäviä ollaan tuhoamassa täysin tarpeettomalla tieyhteydellä. Anna tielinjausta vastustava palaute, joka on Vaihtoehto 0+.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan pyydetään mielipiteitä koskien Maantie 152 välillä Hämeenlinnanväylä–Tuusulanväylä.

Maantie 152 (Kehä IV) arviointiohjelmassa oleva kartta kertoo, mitä esim. Reunan alueelle on suunnitteilla (ks. alla). Kartassa oleva musta viiva kertoo tielinjauksesta, jossa on kaksi eri vaihtoehtoa. Molemmat tievaihtoehdot katkaisevat pääkaupunkiseudun elintärkeän ekologisen väylän Nuuksiosta Sipooseen jyräten lähes kaikkien mahdollisten luonnonsuojelualueiden yli.Tie on suunniteltu pääasiallisesti raskaan logistiikkaliikenteen käyttöön runsaine pakokaasuineen, meluineen sekä päästöineen.

Kartta tielinjauksen luontokohteista:
Reunan alueen läheisyydessä oleva viheryhteystarve sekä pääkaupunkiseudun tärkeä ekologinen runkoyhteys jäävät tiehankkeen alle.

Alla olevasta suunnitelman karttakuvasta käy hyvin ilmi, miten Reunan alueen läheisyydessä lähes kaikki luonnonsuojelualueet jäävät tiehankkeen alle.

Vantaan vuorovaikutusraportti kertoo tielinjauksesta seuraavaa (raportin kohta: Kivistössä eniten mielipiteitä keränneet aiheet):
Kehä IV koskien jätettiin 112 erillistä mielipidekohdetta, joita saatiin 92 eri taholta.
Kehä IV koskevat mielipiteet jaettiin erikseen vielä teemoihin, joita mielipiteissä käytettiin perusteina. Teemat olivat luontoarvot, tien linjaus, asuminen, pohjavedet / kaivot, melu, raskas liikenne, kustannukset, kulttuurimaisema ja muut syyt. 97% mielipiteistä vastusti tielinjausta. Mielipiteissä selvästi yleisin teema oli luontoarvot”.

Tielinjaus on voimakkaasti ristiriidassa Vantaan luonnonsuojeluohjelmaa vastaan.

Mielipiteen antaminen

Palautteen voit lähettää tästä linkistä, joka vie valmiiseen sähköpostipohjaan tai kirjoita sähköposti osoitteeseen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi, muista laittaa diaarinumero
UUDELY/12908/2019. Annathan luonnolle tulevaisuuden laittamalla
Vaihtoehto 0+ viestiin. Laita omat perustelusi viestiin sekä yhteystietosi viestin loppuun.

Kirjallisen palautteen lähettäminen postissa:

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 36
00521 Helsinki

Palaute tulee antaa viimeistään ma 23.12.2019 mennessä.

Lisätietoja

Tielinjaus on täysin sopimattomassa paikassa ja se vaarantaa arvokkaat luontokohteet. Tielinjaus katkaisee viheryhteyden tarpeen ja pääkaupungin elintärkeän ekologisen yhteyden. Ympäristölehti 5/2010: ”Erilaisissa tutkimuksissa on huomattu, että erilleen muista suojelualueista ilman kelvollisia ekologisia yhteyksiä jäävien alueiden lajisto taantuu vähitellen köyhemmäksi verrattuna toisiinsa verkostoutuneiden suojelualueiden lajistoon.” Tutkimuksen perusteella luonnonsuojelualueiden suojelun tarve häviää, jos ekologinen yhteys katkeaa.

Tielinjausta vastaan on jo nyt noussut kova vastustus, kuten Vantaan vuorovaikutusraportista on käynyt ilmi. Tämä kertoo selkeästi, että arvokkaiden luonnonsuojelualueiden yli ei voida vetää tielinjausta niin, että ne jyrätään törkeästi tielinjauksen alle heikentäen niiden elinvoimaisuutta sekä niiden tärkeyttä.

Kehä IV näkökulmasta tien tarve vaikuttaa kovin puutteelliselta: ”Raskaan liikenteen näkökulmasta maantie 152 palvelee lähinnä Focus -aluetta sekä Tuusulanväylän vartta lentokentän tasolla. Myös henkilöautoliikenteen näkökulmasta maantien 152 rooli jää paikallisemmaksi ja se palvelee lähinnä osan Koillis-Vantaata yhteytenä Klaukkalan ja Hämeenlinnanväylän (vt 3) suuntaan”.

Hankkeen vaihtoehto 0+

Vaihtoehto 0+ (VE 0+) on pelkän Focus-alueen toteutus eli vaihtoehto sisältää uuden maantietasoisen väylän Myllykyläntien ja Tuusulanväylän välillä. Yhteys palvelee Focuksen asemakaava-aluetta kytkien sen Tuusulanväylään ja muuhun tie- ja katuverkkoon.

Jos luet tätä kännykästä, niin teksti on luettavampaa,
kun kääntää kännykän vaaka-asentoon.


Tervetuloa Seutulan Suuralueen internet-sivuille!

Königstedtin koulun remontti

Königstedtin koulu on remontissa 21.1. – 30.4.2019.

Koulun perinteinen, päivittäinen käyttö on kielletty remontin välisenä aikana. Alueen yhdistykset saavat tarvittaessa käydä koululla kopioimassa sunnuntaisin. Kopiointiin liittyvät tarkemmat ohjeet, Ismo Pohjantammi 050-561 3426 ja Jukka Vartiainen 050-368 2408.

Remontin aikana varatiloja voi tiedustella asukastiloista Kannu ja Rubiini.

Kanniston koulun asukastila Kannu: Kenraalintie 6 017300 Vantaa, puh. 050-302 6079 nuorisotalo.kannisto@vantaa.fi ma. to klo 13.30 – 20.30 pe. la klo 15.00 – 22.30

Asukastila Rubiini: Rubiinikehä 2 b 017300 Vantaa Elina Olki 045-168 9229 elina.olki@marjaverkko.fi Emma Tuomi 050-323 8742 emma.tuomi@marjaverkko.fi

Remonttiin liittyvissä asioissa voitte kysyä lisätietoa, Juha Saarinen 0400-870 564.

Ystävällisin terveisin Jukka Vartiainen Seutulan Kyläyhdistys ry.