Marraskuun ajankohtaisia asioita

Lemminkäinen Infra oy:n hanke Kiilan kiertotalouskeskus on YVA-vaiheessa (ympäristövaikutusten arviointiohjelma). Kyläyhdistyksen tiedotteita tästä YVA:sta on jaettu alueen asukkaille. On tärkeää, että tiedotteisiin vastataan. Tiedotteet palautetaan viimeistään 16.11.2017 mennessä.

Torstaina 16.11.2017 klo 18.00 Aurinkokiven koululla on keskustelutilaisuus liittyen Kivistön suuralueen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Seutulan suuralue kuuluu Kivistön suuralueen yleiskaavan piiriin. Mielipiteet ja lausunnot tästä yleiskaavan tilanteesta 30.11.2017 mennessä. Lisätietoa Vantaan sivuilta.