Varainkeräys

KYLÄYHDISTYKSEN KUULUMISIA SEKÄ VARAINKERÄYS

Seutulan kyläyhdistys osallistuu Seutulan suuraluetta koskevaan suunnitteluun, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja poliittisille päättäjille. Seutulan kyläyhdistys pyrkii saamaan aluetta asukasystävälliseksi ja viihtyisäksi.

Seutulan kyläyhdistys ry kuuluu seuraavat yhdistykset ja asuinalueet:

 • keskusta-alue
 • Kesäkyläntien alue
 • Kesäkylä-Koivikko Oy
 • Kiila-Lavanko-alue
 • Kiilan OK
 • Kotamäki
 • Männikkö
 • Pirttiranta
 • Reuna
 • Syväoja
 • Tapola

Toimintavuoden 2023 keskeisimmät tavoitteet jatkuvat edellisen vuoden toiminnan mukaisesti:

 • Seutulan suuralueen haitallisten toimijoiden toiminnan seuraaminen sekä tarvittaessa raportointi viranomaisille. Yritysten toiminnan tulee tapahtua annetun ympäristöluvan mukaisesti ja puitteissa, mutta totuus on monesti toinen. Kyläyhdistyksen yksi keskeinen toiminta on näiden monipuolista luontoa saastuttavien sekä pysyvästi tuhoavien ja meluavien toimintojen seuraaminen sekä raportointi viranomaisille. Näin pyritään suojaamaan paikallisten asukkaiden viihtyisyyttä sekä pyritään säilyttämään monipuolinen korvaamaton luonto alueella elinvoimaisena.

 • Katriinantien sekä Riipiläntien raskaanliikenteen seuranta. Runsas raskasliikenne Katriinan tien sekä Riipilän tien alueella aiheuttaa melua, liian kovan nopeuden takia aiheutuu vaaratilanteita sekä päästöjä lähiasukkaiden kiusaksi. Lisäksi raskaista autoista putoilee tavaraa tien pientareelle huonosti sidottujen kuormien takia.

 • Hyvän keskusteluyhteyden ylläpitäminen Vantaan eri viranomaisten sekä muiden viranomaisten (mm. ELY -keskus) kanssa alueiden kehittämiseksi asukasystävälliseen suuntaan.

 • Monimuotoisen luonnon säilymisen vaaliminen Seutulan alueella yhteistyössä luonnosuojeluyhdistysten kanssa.

 • Riipiläntien kevyenliikenteenväylän rakentamisen seuranta. Aikataulun mukaisesti väylän pitäisi olla kokonaisuudessaan valmis syksyllä 2023 Reunan Lammintielle saakka. Tätä väylää on odotettu useita vuosikymmeniä, nyt se on vihdoin lähes valmis. Kyläyhdistys on ollut aktiivisesti mukana asiassa ja käynyt useita vuoropuhelua hankkeen edistämiseksi.

 • Kunnallistekniikan kehittymisen seuranta Reunan ja Kiilan alueella.

 • Seutulan Elojuhlien järjestäminen. Elojuhla on odotettu tapahtuma loppukesällä paikallisille asukkaille sekä muille juhliin tulijoille. Kivat tapahtumat, maistuvat ruuat maistuvine jälkiruokineen (varsinkin letut tai vohvelit hillolla ja vaahtokermalla) ja kahvi luovat hymyn kävijöiden huulille. Myös paikalliset uutiset kyläyhdistyksen kertomana ovat kiinnostavia.

 • Hyvä keskusteluyhteys Vantaan eri viranomaisten sekä ELY-keskuksen kanssa alueiden kehittämiseksi asukasystävälliseen suuntaan sekä monimuotoisen luonnon säilymisen vaaliminen.

 • Königstedtin koulun jatkuvuuden varmistaminen kylän yhdistysten ja kerhojen käyttöä varten. Koulusta on muodostunut tärkeä paikka erilaisten tapahtumien pitoa varten. Esim. kyläyhdistyksen kokoukset, erilaiset kerhot ja yhdistykset pitävät tapaamiset koululla. Koululla on myös esim. joogaa, marttakerhon toimintaa, Eläkeliiton Seutulan yhdistyksen harrastekerhot yms. mielenkiintoisia toimintoja.

Varainhankinnan tarve:

 • Yritysten ympäristölupaehtojen väärinkäytöksistä valittamisesta on alkanut aiheutumaan jatkuvia kustannuksia. Tämä aiheuttaa tilanteen, jossa tärkeän ja arvokkaan korvaamattoman luonnon säilyttämisen sekä asukkaiden viihtyvyyden puolesta tehty valitus eri oikeusasteisiin aiheuttaa kyläyhdistykselle kohtuuttomia kustannuksia. Yhdistyksen resurssit eivät riitä taisteluun riittämättömän rahan takia ja kohtuuttomat monipuolista luontoa pysyvästi tuhoavat luvat pääsevät viranomaisilta läpi sellaisenaan ja aiheuttavat pahimmillaan kymmenien vuosien rasituksen lähiasukkaille sekä hankkeen alle jäävälle arvokkaalle luonnolle.

 • Jos sinusta viihtyisä asuinpaikka, monipuolinen luonto, hyvinvoivat asukkaat sekä asukkaita ja luontoa kunnioittava yritysmaailma kuulostaa toimivalta vaihtoehdolta, niin auta meitä jatkamaan työtämme. Alla pankkiyhteystiedot, jolle toivomme sinulle sopiva lahjoitusta. Näin autat meitä jatkamaan monipuolista työtämme alueemme ja asukkaiden hyväksi. Keräyslupa päättyy 1.11.2023.

Alla tiedot verkkopankkiin kopiointia varten:

Seutulan Kyläyhdistys ry

FI1953001720089386

 

Kiitos lahjoituksestasi

Seutulan Kyläyhdistys ry